Sykkelby login

Brukernavn: 
Passord: 

 
Glemt passord?  
Planer og dokumenter

Sykkelstrategi for Sandefjord kommune

Sandefjord kommune har nå vedtatt en sykkkelstrategi for 2010 - 14. Hensikten med strategien er å beskrive visjon og mål for sykkelarbeidet i Sandefjord. Sykkelstrategien skal være med på å sikre at syklister i Sandefjord opplever det osm trygt og attraktivt å sykle. Her kan du laste ned strategien

Sykkelhandlingsplan er nå vedtatt

Sandefjord kommune har gjennom prosjektet Sykkelbyen Sandefjord utarbeidet Sykkelhandlingsplan 2011 - 14. Sykkelhandlingsplanen er en oppfølging av den vedtatte sykkelstrategien for Sandefjord kommune. Planen kan lastes ned her. 

Sykkelregnskap for Sandefjord kommune 2010

Basert på spørreundersøkelse høsten 2009 og ulike målinger av sykkelaktivitet, er det utarbeidet et sykkelregnskap for Sandefjord kommune. Sykkelregnskapet gir en rekke nøkkeltall for sykling i Sandefjord. Sykkelregnskapet kan lastes ned her.

Sykkelregnskap for Sandefjord kommune 2011

Sykkelbyen Sandefjord har nå laget et nytt sykkelregnskap for 2011. Hensikten med arbeidet er å dokumentere effekter av innsatsene og få brukernes tilbakemelding sykkelforholdene. Sykkelregnskapet for 2011 kan lastes ned her

Hovedplan for sykkel i Sandefjord kommune

Bystyret har vedtatt Hovedplan for sykkel i Sandefjord.

Planen kan lastes ned her, kartvedleggene får du også ved å klikke her og her.

Nærmere opplysninger om planen kan fås ved henvendelse til Øivind Karlsen i Sandefjord kommuen, tlf 33 41 63 43.